Certificate perfomanta energetica birouri, case si apartamente

Conform Legii nr. 372/2005, Certificatul energetic al clădirii (denumirea completă fiind Certificat de Performanţă Energetică) este un document tehnic care are caracter informativ şi care atestă performanţa energetică a unei clădiri. Certificatul Energetic cuprinde valori de referinţă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare, care permit clienţilor să compare şi să evalueze performanţa energetică a clădirii. Certificatul Energetic este însoţit de recomandări de reducere a costurilor, prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii.

De ce avem nevoie de Certificatul Energetic?

Certificatul Energetic va duce la determinarea mai corectă a preţului locuinţei în sensul că, preţul caselor cu o notă energetică mai mare va creşte întrucât sunt mai uşor de întreţinut, în detrimentul celor cu o eficienţă energetică redusă. Astfel la cumpărare sau închiriere clientul va afla câtă energie se consumă anual pe metrul pătrat de spaţiu util şi decide astfel dacă va alege o clădire de clasa A, eficientă energetic, sau o clădire de clasa E cu o eficienţă redusă.

Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor solicită statelor membre, printre altele, să stabilească un sistem de certificare energetică a clădirilor.
Astfel, legislația în vigoare prevede că, începând de la 1 ianuarie 2011, proprietarii de locuințe unifamiliale și apartamente din blocurile de locuințe trebuie să pună la dispoziția potențialilor cumpărători sau chiriași certificatul energetic.

Pentru clădirile care se construiesc, certificatul energetic se elaborează prin grija investitorului/proprietarului și se cuprinde în documentația pentru recepția la terminarea lucrărilor, păstrându-se în cartea tehnică a construcției.
Certificatul Energetic încadrează clădirea în clase de performanţă energetică şi acordă totodată locuinţei o notă energetică care oferă proprietarului şi potenţialului cumpărător, chiriaş, informaţii privind consumul real de energie, deci la cât se ridică cheltuielile lunare de întreţinere şi câţi bani va avea de cheltuit pentru a aduce casa la parametri optimi.

Certificatul energetic va fi însoțit și de recomandări de reducere a costurilor, prin îmbunătățirea performantei energetice a clădirii.

Apartamentele care au obținutuncertificat energetic depășescnivelurile de economisire a energiei, care suntatinse de echipamente cum ar fi un frigidereficient din punct de vedere energetic sau un aparat de aercondiționat. Închiriereaunuiapartament cu certificat energetic in Româniaeste o alegereînțeleaptădeoarecechiriașii pot economisiaproximativ 15% din energie. Integrate cu celemaibunepractici de construcție, birourile de certificareenergeticăefectueazăaudituri ale apartamentelor cu privire la parametriieficiențeienergeticeșicertificăapartamentul.

Ce înseamnăpentrudvs. olocuințăeficientă din punct de vedere energetic estereducereasemnificativă a facturilor la utilități. Aplicareacelormaibunepracticiestefructuoasădoaratuncicândacesteapartamentesunt certificate înauditul energetic pentruclădiri. Indiferentdacăapartamentuldvs. estesuficient de ventilatsauoferă un control consistent al temperaturiișiumidității, un apartamentcertificat energeticvaoferi cu siguranțămaimultconfortșirezidențăprietenoasăpentrubuzunar. Marcatepe o scară de la A la G acesteapartamenteeficiente din punct de vedere energetic devin o primăalegerepentruchiriași. Ne ocupăm de toatecomplexitățileprocesăriidvs. decertificare.