Legislație

Care este legislația cu privire la Certificatul Energetic?

Directive Europene:

 1. Directivele europene 91/2002 și 31/2010 privind performanta energetică a clădirilor.
 2. Directiva 2010/30/UE privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic.

Legi:

 1. Legea privind performanța energetică a clădirilor, legea nr. 372/2005, publicata in M. Of. partea I nr. 1144/19.12.2005;
 2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea construcțiilor și H.G. nr. 925/1995 (una dintre cele 6 exigenţe esenţiale conţinute în lege este “izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie” – exigenţa F);
 3. Legea nr. 325/2002, aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/30.01.2000, privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice (publicată în Monitorul Oficial nr. 422/18 iunie 2002);
 4. Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei.

Ordonanțe:

 1. Ordonanța de urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
 2. Ordonanța nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate;
 3. Ordonanța nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice.

Normative:

 1. Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor Mc001-2006“:
  1. Partea I – „Anvelopa clădirii”, indicativ Mc 001/1 – 2006;
  2. Partea II – „Performanţa energetică a instalaţiilor aferente clădirii”, indicativ Mc 001/2 – 2006;
  3. Partea III – „Auditul şi certificatul de performanţă a clădirii”, indicativ Mc 001/3 – 2006;
  4. Partea IV – „Model certificat de performanță energetică al apartamentului”, indicativ Mc 001/5 – 2009;
 1. C107/0-02 “Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri”
 2. C107/1-97 “Normativ privind calculul coeficienților de izolare termică la clădirile de locuit”
 3. C107/2-97 “Normativ privind calculul coeficienților de izolare termică la clădirile cu alta destinație decât cele de locuit”
 4. C107/3-97 “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor”;
 5. C107/4-97 “Ghid pentru calculul performanțelor termotehnice ale clădirilor de locuit”;
 6. C107/5-97 “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție în contact cu solul”;
 7. C107/6-2002 “Normativ general privind calculul transferului de masă (umiditate) prin elementele de construcţie”;
 8. C107/7-02 “Normativ pentru proiectare la stabilitate termică a elementelor de închidere ale clădirilor”;
 9. GP 058/2000 “Ghid privind optimizarea nivelului de protecție termica la clădirile de locuit”;
 10. NP 064 – 02 “Normativ privind proiectarea mansardelor”;
 11. NP 057-02 “Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe”;
 12. NP 049 “Normativ pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente”;
 13. NP 047 “Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora”;
 14. GT 036-02 “Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora”;
 15. MP 024-02 “Metodologie privind efectuarea auditului energetic al clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora”
 16. MP 017–02 “Metodologie privind atestare auditorilor energetici pentru clădiri”
 17. GT 037-02 “Ghid pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente”
 18. NP 060 – 02 “Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente, în vederea reabilitării şi modernizării lor termice”
 19. SC 007 – 02 “Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetice a anvelopei clădirilor de locuit existente”
 20. SC 006 – 01 “Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit”
 21. GT 032-01 “Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente”
 22. MP 013-01 “Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor şi instalațiilor aferente”
 23. GP015 “Ghid pentru expertizarea şi adoptarea soluţiilor de îmbunătăţire a protecţiei termice și acustice la clădiri existente unifamiliale sau cu număr redus de apartamente”
 24. GT 043-02 “Ghid privind îmbunătățirea calităților termoizolatoare ale ferestrelor, la clădirile civile existente”
 25. MP 019-02 “Metodologie privind reabilitarea și modernizarea anvelopei și a instalațiilor de încălzire și apă calda de consum la blocurile de locuințe cu structura din panouri mari”
 26. GT 039-02 “Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unitățile funcționale ale clădirilor existente”
 27. GT 040-02 “Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcţie la clădirile existente, în vederea reabilitării termice”
 28.  MP 022-02 “Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi produselor pentru construcţii”.